راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به تهران امام خميني
یکشنبه 2 مهر 6,200,000
دوشنبه 3 مهر 5,500,000
سه شنبه 4 مهر 5,700,000
چهارشنبه 5 مهر 5,200,000
جمعه 7 مهر 5,800,000
شنبه 8 مهر 5,000,000
یکشنبه 9 مهر 5,000,000
دوشنبه 10 مهر 5,000,000
سه شنبه 11 مهر 5,000,000
چهارشنبه 12 مهر 5,000,000
جمعه 14 مهر 5,000,000
شنبه 15 مهر 5,000,000